cổng chào sự kiện CD160

  • Kích thước: 2,5x3m
  • Màu sắc: Cầu vồng
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện: quốc tế thiếu nhi, khai trương, khai giảng năm học mới
  • Giá: 1.100.000 VND
  • Ghi chú nếu có: