cổng chào sự kiện CD163

  • Kích thước: 2,5x3m
  • Màu sắc: vàng
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, khai trương, quốc tế thiếu nhi
  • Giá: 1.800.000 VND
  • Ghi chú nếu có: