Tiểu cảnh bong bóng sinh nhật lung linh BBX475

  • Kích thước:
  • Màu sắc: xanh, trắng
  • Sản phẩm gồm: Bong bóng thả sàn, bong bóng bạc
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: