Tiểu cảnh bong bóng sinh nhật trái tim BBX480

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Bong bóng thả sàn, bong bóng tạo hình
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi, tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: