Tiểu cảnh trang trí bình rượu BBX441

  • Kích thước: 2.5 x 2.5m
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, sự kiện quan trọng,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: