Tiểu cách bong bóng trang trí sinh nhật tuổi của bé BBX434

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: Trắng, đen,…
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng và chữ 3D
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: