Trang trí tiểu cảnh sinh nhật bằng dây bong bóng xanh ngọc bích BBX414

  • Kích thước: 2.5 x 2.5 m
  • Màu sắc: Xanh ngọc bích
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh sinh nhật
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: