Tiểu cảnh sinh nhật lâu đài BBX239

  • Kích thước: 3 x 3m
  • Màu sắc: Màu tro
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh lâu đài, bong bóng thả sàn, bong bóng bay,…
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: