Tiểu cảnh sinh nhật vàng đồng cùng bộ chữ 3D BBX360

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: Trắng, vàng đồng
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng, Tiểu cảnh 3D và các phụ kiện trang trí kèm theo
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: