Tiểu cảnh bong bóng trang trí sinh nhật bé gái BBX110

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Hồng, trắng
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: