Tiểu cảnh sinh nhật chữ bong bóng 3D trang trí cùng bong bóng bay BBX394

  • Kích thước: Tùy vào sản phẩm cần trang trí
  • Màu sắc: Random
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng, bong bóng bay,…
  • Sản phẩm cho sự kiện: Trang trí sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: