Tiểu cảnh sinh nhật The Boss Baby BBX301

  • Kích thước: Tùy từng hàng mục được thực hiện ngày hôm ấy.
  • Màu sắc: Xanh dương, trăng,…
  • Sản phẩm gồm: Backdrop sinh nhật, dây bong bóng, bàn quà cùng bộ tiểu cảnh 3D đi cùng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: