Backdrop sinh nhật vải voan trang trí dây bong bóng đi kèm BBX410

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: Xanh dương, trắng,….
  • Sản phẩm gồm: Backrop vài voan và dây bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: