Bộ dây Happy Birthday bạc và bóng bay đen trắng

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Bạc, đen, trắng
  • Sản phẩm gồm: bóng chữ số, bóng bay,…
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...