Chữ Happy Birthday chủ đề Dolphin

  • Kích thước:
  • Màu sắc: bạc, trắng, xanh
  • Sản phẩm gồm: chữ Happy Birthday, bóng bay, bóng hình cá heo
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: