Set trang trí sinh nhật chủ đề ngựa Pony BBX585

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: 1 Backdrop, 1 Khăn vây bàn, 1 Cờ tam giác, 1 Tròn in HPBD, 1 Dây tạo cổng bóng, 10 Bóng chrome vàng, 10 Bóng pastel xám, 10 Bóng trắng, 55 Bóng pastel hồng, 5 Bóng trong, Kim tuyến
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: