Set trang trí sinh nhật chủ đề ngựa công chúa Elsa BBX586

  • Kích thước:
  • Màu sắc: xanh, trắng
  • Sản phẩm gồm: 1 Backdrop, 1 Sao lớn xanh dương, 1 Sao lớn bạc, 5 Sao nhỏ xanh dương, 2 Người tuyết mini, 3 Hoa tuyết trung, 1 Công chúa Elsa, 4 Dây tua rua bạc, 2 Dây tua rua xanh dương nhạt, 1 Dây tạo cổng bóng, 10 Bóng chrome bạc, 15 Bóng trắng, 10 Bóng nhũ xanh biển
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: