Set trang trí sinh nhật chủ đề Sao Vàng BBX592

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: 1 Backdrop, 4 Sao nhỏ vàng, 1 Sao lớn vàng, 1 4d trung vàng (18ing), 2 Tua rua vàng, 1 Dây sao 5m, 1 Khăn vây bàn, 1 Dây tạo cổng bóng, 1 Bóng pe 18ing, 35 Bóng chrome vàng, 18 Bóng đen, 12 Bóng trắng, 5 Bóng trong, Kim tuyến
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: