Set trang trí sinh nhật chủ đề Không Gian BBX590

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: 1 Backdrop, 1 Tua rua kim tuyến vàng, 1 Dây tạo cổng bóng, 1 Bóng pe18ing, 45 Bóng xanh dương, 15 Bóng chrome xanh dương, 10 Bóng vàng rỗng in sao, 5 Bóng trong, Kim tuyến (bao gồm 1 bóng pe 18 ing và 5 bóng trong)
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: