Set trang trí sinh nhật chủ đề Hoàng Tử BBX587

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: 1 Backdrop, 1 Bóng 4d lớn vàng (24ing), 1 Vương miện vàng trung, 1 Khăn vây bàn, 3 Sao nhỏ vàng, 1 Dây tạo cổng bóng, 5 Bóng trong, Kim tuyến, 3 Bóng sơn thủy đen, 10 Bóng trắng, 10 Bóng nhũ trắng, 20 Bóng chrome vàng,
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: