Set trang trí sinh nhật chủ đề Mickey BBX588

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: 1 Backdrop, 1 Chuột Mickey ngôi trai, 1 Sao lớn bạc,1 Sao trung bạc, 2 Sao nhỏ bạc, 2 Sao 4 cánh nhỏ bạc, 1 Khăn vây bàn, 1 Dây sao 5m, 1 Dây tạo cổng bóng, 5 Chrome xanh dương, 5 Chrome bạc, 5 Bóng đen, 10 Bóng trắng, 20 Bóng xanh dương, 10 Bóng xanh đen
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: