Rèm kim tuyến 001

  • Kích thước: 1mx2m
  • Màu sắc: Màu bạc.
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện: Party.
  • Giá: 60.000 VND
  • Ghi chú nếu có: