Tiểu cảnh sinh nhật bong bóng Rainbow

  • Kích thước:
  • Màu sắc: nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng, bong bóng trang trí, chữ trang trí
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: