Tiểu cảnh sinh nhật format 3D BBX268

  • Kích thước: Tùy nơi trang trí
  • Màu sắc: TRắng, vàng đông, xanh dương,…
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh 3D format cùng bộ bóng bay, bóng thả sàn
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: