Tiểu cảnh sinh nhật khung hình

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng, hồng, xanh
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: