Trang trí bàn tiệc cưới với bong bóng kim tuyến BT059

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Xanh
  • Sản phẩm gồm: Bong bóng trang trí
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tiệc cưới, ngày kỷ niệm,
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...