Trang trí chalkboard sinh nhật bé gái BBX454

  • Kích thước: 60 x 80 cm
  • Màu sắc: Đen,…
  • Sản phẩm gồm: Bảng thông tin sinh nhật
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: