Trang trí sinh nhật trọn gói đủ màu sắc BBX296

  • Kích thước: Không cụ thể vì là sản phẩm trang trí trọn gói
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Dây bong bóng, tiểu cảnh sinh nhật cùng bộ bàn quà sinh đi cùng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...