Backdrop giáng sinh bong bóng tại nhà chào mừng BBX317

  • Kích thước: 3 x 5m
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Dây bong bóng, dây cờ cùng các phụ kiện trang trí kèm theo
  • Sản phẩm cho sự kiện: Noel
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...