Tiểu cảnh sinh nhật bong bóng pastel BBX287

  • Kích thước: 2.5 x 1m
  • Màu sắc: Pastel
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh sinh nhật
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tran trí sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: