Chalkboard trang trí sinh nhật, thôi nôi BBX244

  • Kích thước: 60 x 80 cm
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Chalkboard sinh nhật
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: