Dây bong bóng trang trí tiểu cảnh sinh nhật trước lối vào BBX158

  • Kích thước: Tùy vào nơi trang trí
  • Màu sắc: Đủ màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: