Kết quả của việc tinh trùng vào cơ thể người phụ nữ mà không gặp trứng sẽ như thế nào? Thảm khốc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...