Kết quả của việc tinh trùng vào cơ thể người phụ nữ mà không gặp trứng sẽ như thế nào? Thảm khốc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.