Nếu không có biện pháp tránh thai, một người phụ nữ sẽ có bao nhiêu đứa con trong đời, câu trả lời thật khó tin!

a2 1594893057 133 width1200height628 watermark

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *