Nếu không có biện pháp tránh thai, một người phụ nữ sẽ có bao nhiêu đứa con trong đời, câu trả lời thật khó tin!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *