Nón sinh nhật 004

  • Kích thước: 23 cm
  • Màu sắc: Trắng
  • Sản phẩm gồm: Giấy
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: 13.000 VND
  • Ghi chú nếu có: