Chữ Happy Birthday màu bạc chủ đề lãng mạn

  • Kích thước:
  • Màu sắc: bạc
  • Sản phẩm gồm: dây bong bóng, bóng bay, bánh kem.,…
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: